• MTP_facebook
  • MTP_facebook

Audyt placówki medycznej

999.00 PLN

Audyt placówki medycznej 

"Czy moja placówka jest gotowa na przyjęcie pacjenta zagranicznego"

Przygotowanie placówki do obsługi pacjenta zagranicznego – audyt wraz z przygotowaniem planu działań

  • audyt placówki
  • przygotowanie planu działań
  • wdrożenie procedury obsługi pacjenta zagranicznego
  • wstępne przeszkolenie personelu medycznego i administracyjnego
  • wsparcie prawne w przygotowaniu wzorów umów z pacjentem, z pośrednikiem

ETAP 1.

Pierwszym etapem jest wypełnienie ankiety (60 pytań).

ETAP 2.

Drugim etapem jest wizyta przeprowadzana na miejscu w placówce.

ETAP 3.

Rekomendacje i zalecenie do wdrożenia. Plan działań.

ETAP 4.

Wdrożenie procedury obsługi pacjenta zagranicznego.

Po audycie menedżer placówki będzie umiał odpowiedzieć na pytania.

Czy moja placówka jest gotowa do przyjęcia pacjenta zagranicznego?

Ile mi brakuje?

Czego mi brakuje?

Zamów audyt, który pomoże odpowiedzieć na powyższe pytania.